Metromierze do organizacji rajdów

Jesteś osobą decyzyjną w zakresie tworzenia książki drogowej na rajdy? Chcesza zaoszczędzić czas i uniknąc pomyłek w pomiarach? Wykorzystaj możliwości metromierza iTrip z funkcjami tworzenia raportów.

Jeden z modeli metromierzy iTrip pomoże organizatorom i sędziom bezbłędnie zaplanować oraz skontrolować przebieg rajdu.
Dwie cechy uznaliśmy za niezbędne do tego zastosowania: precyzję pomiarów i dokumentację pomiarów.
Pierwszą z nich zapewniają precyzjne pomiary z dwóch czujników prędkości. Czujniki mogą pracować w kilku konfiguracjach. Można również wybrać pomiar drogi za pomocą informacji z wbudowanego modułu GPS, które można uznać za niezależne od kalibracji, temperatury opon lub nawierzchni po której porusza się pojazd.
Druga z nich, to możliwość tworzenia z każdego ważnego pomiaru raportu zawierającego odległości, czasy oraz współrzędne geograficzne punktów kasowania trasy.

W przypadku metromierzy przeznaczonych do organizacji rajdów, sprzęt musi być niezawodny. Organizacja rajdów czy sędziowanie takich zawodów wymaga profesjonalizmu. Każdy nawet najmniejszy błąd może wywołać lawinę pretensji, problemów i spadek rangi wydarzenia.
Dlatego metromierz iTrip to idealnie rozwiązanie problemów płynących z tytułu nieprecyzyjnych pomiarów.

Metromierze z tej grupy to doskonała propozycja dla amatorów, pasjonatów oraz kierowców zawodowo starujących w rajdach.
Precyzyjne pomiary drogi z czujników
Precyzyjność pomiarów to podstawowa cecha metromierza. Wszystkie metromierze iTrip mają możliwość podłączenia dwóch czujników, które możesz wykorzystać na 3 sposoby: 1. mierzysz drogę z wykorzystaniem jednego czujnika, 2.mierzysz drogę z wykorzystaniem dwóch czujników zamontowanych na lewym i prawym kole. Metromierz oblicza drogę na podstawie sumy informacji z dwóch czujników. 3. mierzysz drogę za pomocą jednego czujnika, drugi traktując jako zapasowy. Zwróć uwagę na montaż czujnika, jego kompatybilność z metromierzem i jego jakość. Niektóre z efektów niedopasowania czujnika do metromierza lub wadliwy montaż mogą być bardzo ciężkie do wykrycia podczas rajdu.

Metromierze dedykowane

iTrip L-100 - lekki metromierz z czytelnym wyświetlaczem LCD, wbudowanym GPS-em
Lekki metromierz z czytelnym wyświetlaczem LCD, wbudowanym GPS-em oraz możliwością "trasowania azymutów". Przebyta odległość może być liczona na podstawie sygnałów z jednego lub dwóch czujników lub wyłącznie na podstawie sygnału z systemu GPS.
Posiada unikalną funkcję tworzenia raprtów z pomiarów. Nie ma potrzeby robienia notatek podczas jazdy. Wszelkie dane o odległościach, punktach kasowania zapisane są w pamięci metromierza. Dane zapisane w metromierzu możesz skopiować za pomocą pamięci "pendrive". Pliki zapisane są formacie które otwiera każda przeglądarka internetowa. Możesz te dane kopiować do arkuszy kalkulacyjnych.
iTrip L-100 - metromierz z GPS, trasowaniem azymutów i wyświetlaczem LCD

Pozostałe metromierze iTrip

iTrip L-51 - lekki, prosty metromierz z kontrastowymi wyświetlaczami LED o wysokości cyfr 20 mm
Lekki, prosty metromierz z kontrastowymi wyświetlaczami LED o wysokości cyfr 20 mm, wbudowanym GPS-em. Przebyta odległość może być liczona na podstawie sygnałów z jednego lub dwóch czujników lub wyłącznie na podstawie sygnału z systemu GPS.
Metromierz - tripmeter iTrip L-100 z GPS i trasowaniem azymutów

bbb