Rally computer multifunction: REGULARNOŚĆ

Rally computer multifunction w wykonaniu regularity służy do kontroli jazdy na regularność, za pomocą punktów stałych. Bez pomiaru drogi podczas rajdu , bez błędów spowodowanych zmianami nawierzchni, kalibracji lub toru jazdy. Bez konieczności stosowania tabel i stoperów.

Idealnie według planu i punktów stałych.

 Multi Reg niebieski szare tlo 1000

 Najważniejsze funkcje oraz cechy użytkowe:

 • wyliczanie osiągniętej prędkości średnie pomiędzy przejechanymi punktami stałymi
 • wyliczanie prędkości średniej którą należy utrzymać do następnego punktu stałego aby "jechać w czasie"
 • pomiar czasu przejadu pomiędzy punktami stałymi
 • wyliczenie straty lub zysku w metrach na każdym przejechanym punkcie stałym
 • automatyczne ( tylko wersja z GPS ) lub ręczne odznaczanie przejechania punktu stałego
 • trasowanie w Garmin drogi do następnego punktu stałego
 • ciągłe wskazywanie odległości do następnego punkt

Sposób działania

Idea

Ideą jest pomiar regularności jazdy według czasu przejazdu oraz znanej nam odległości pomiędzy punktami stałymi. Czas oraz droga pomiędzy punktami stałymi pozwala nam precyzyjnie wyznaczyć osiągniętą prędkość średnią. Łatwo policzyć wszelkie parametry opisujące przykładowy przejazd na poniższym rysunku, aby zrozumieć cel.

reg odcinki v2

Najważniejsze w tej metodzie jest to, że do obliczeń bierzemy faktyczną drogę pomiędzy punktami a nie tą wskazywaną przez metromierz podczas rajdu. Droga zmierzona metromierzem w idealnych warunkach może odbiegać od drogi zmierzonej w innych warunkach, podczas rajdu. Wiedza o tej różnicy, nawet niewielkiej, jest bardzo ważna. Różnica wskazań metromierza od faktycznej drogi idealnej w granicach 10 m daje przy zakładanej prędkości średniej 36 km/h stratę w czasie = 1 sekundzie.

Wersje urządzeń:

 • z wbudowanym szybkim modułem GPS - odznaczanie punktów może odbywać się automatycznie z wykorzystaniem GPS lub wykonujesz ręcznie za pomocą przycisku

W wersji z GPS, nowością oraz nowatorskim zastosowaniem GPS jest sposób oznaczania punktów stałych. W naszym urządzeniu, punkty stałe opisane są za pomocą współrzędnych geograficznych i są automatycznie odznaczane podczas przejazdu trasy. Wystarczy przejechać trasę odcinka , którego punkty stałe oraz odległości pomiędzy punktami wprowadzone zostały do pamięci urządzenia.

Podczas takiego przejazdu, na każdym punkcie, automatycznie zostaną wyliczone wszelkie parametry jazdy oraz zostaną przedstawione sugestie dotyczące pokonania odcinka drogi do kolejnego punktu stałego. 

Urządzenie nie zastąpi dobrze skalibrowanego metromierza, który może pomóc w przygotowaniu plików oraz jest niezbędny podczas jazdy pomiędzy punktami stałymi,  ale :

 • gdy w sprzyjających warunkach przejedziesz trasę i przygotujesz plik z danymi, każdy kolejny przejazd , w każdych warunkach pogodowych da wiarygodne pomiary.
 • sposób prezentacji i interpretacja danych jest identyczna z najczęściej stosowaną formą punktacji: masz w określonym czasie być na określonym odcinku drogi - nikt nie sprawdza co pokazywał Twój metromierz
 • jeśli pojawisz się w oczekiwanym czasie na punkcie stałym a Twój metromierz pokazuję stratę lub zysk, być może ma błędną kalibrację lub pojechałeś odrobinę innym torem jazdy
 • dzięki zapisowi wynków możesz samemu zanalizować swój przejazd

Inne podejście do rajdów na równomierność otwiera możliwości wykorzystania nowoczesnych metod : cyfrowych map, tzw. śladów czyli plików .gpx, które opisane są jako Nowoczesne metrdy tworzenia plików.

 • bez wbudowanego modułu GPS - odznaczanie punktów wykonujesz ręcznie za pomocą przycisku

W wersji bez GPS wyliczane parametry są takie same jak w wersji z GPS. Główna różnica polega na tym że przejechanie punktu stałego należy odznaczyć poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Nie działa równieź funkcja odcinka dojazdowego.

Przed rajdem.

Wprowadzanie pliku

Pliki z punktami stałymi, można wprowadzić do pamięci:

 • za pomoca przycisków na klawiaturze
 • w wygodny sposób utworzyć pliki .txt na PC ( Win lub Mac ) i za pomocą pendrivu przenieść do urządzenia.

Do tworzenia pliku za pomocą metody 1 i 2 musisz mieć w samochodzie prawidłowo skalibrowany metromierz, najlepiej na odcinku który przygotował organizator rajdu.

1. Tworzenie pliku - metoda klasyczna

Za pomocą menu urządzenia możesz utworzyć plik , który poźniej posłuży do jazdy na regularność. Plik nazywasz w dowolny sposób, np. OS1 lub ZR1 i objeżdzasz trasę. W każdym punkcie który wydaje się "ciekawy" jako punkt stały, za pomocą przycisków urządzenia odznaczasz punkt oraz wpisujesz z dystans według wskazań dobrze skalibrowanego metromierza. Taką czynność powtarzasz w dowolnej liczbie punktów stałych. Na końcu objeżdzanego odcinka zapisujesz plik w pamięci urządzenia do późniejszego wykorzystania.

2. Tworzenie pliku - metoda klasyczna na podstawie zapisanego śladu

Jak w metodzie klasycznej, podczas objazdu trasy musisz mieć dobrze skalibrowany metromierz oraz dodatkowo urządzenie do rejestracji śladu. Objeżdzasz trasę rejestrując ślad oraz zatrzymujesz się w punktach trasy które chcesz użyć jako punktu stałego. Zapisujesz w notatkach odległości zmierzone metromierzem w miejscach zatrzymań. Masz bardzo dokładnie zmierzoną odległość oraz zarejestrowane w śladzie miejsca zatrzymania.

Zagęszczenie punktów śladu umożliwia znalezienie opisanego punktu stałego.

zageszczenie sladu

Instrukcja tworzenia pliku z wykorzystaniem metromierza i śladu .gpx.

 

3. Tworzenie pliku - metoda alternatywna 1

Jeśli posiadasz lub możesz zarejestrować tzw. ślad za pomocą urządzenia wyposażonego w GPS - nawigacja, telefon, ... . Dzięki takiemu śladowi i powstałemu plikowi .gpx, masz 100% pewności że zarejestrowane współrzędne znajdą się na Twojej drodze podczas rajdu. Ślad zawiera przeważnie bardzo dużo punktów - można go zmodyfikować i pozostawić np. co 10, 20 lub 50 punkt . Ze śladu można wyliczyć również odległość. Jest ona obarczona stałym błędem który prosto zweryfikować przejeżdzając odcinek robiąc ślad i jednocześnie mierząc odległość metromierzem. 

Gdy potwierdzisz różnice, dzięki zarejestorwanemu śladowi, plik z punktami zawiera punkty stałe które:

 • na 100% znajdują się na trasie, są poprawnie wpisane
 • są rozmieszczone często , czyli co kilkaset metrów będziesz miał niezależnie od metromierza wyliczoną prędkość średnią
 • na bieżąco kontrolujesz poprawność drogi dzięki informacji o odległości ( drogą ) do następnego punktu stałego oraz odległości w prostej linii - gdy odległość będzie znacząco rosła, byc może pobłądziłeś ....

Poniżej link do zarejestrowanego śladu odcinka 1000m , który służy w Warszawie do legalizacji taksometrów oraz widok mapy z naniesionym śladem.

4. Tworzenie pliku - metoda alternatywna 2

Metoda jeszcze prostsza niż poprzednia. Nie zapewnia takiej precyzji jak poprzednie metody ale jest szybka. Błąd jest niezależny od długości odcinka, wynika z prezentacji odległości przez mapy.

Za pomocą przeglądarki internetowej i mapy cyfrowej, np. :

 • mapy Google
 • mapy Bing

wyznacz trasę pomiędzy punktami. Do map można wpisywac punkty w postaci współrzędnych geograficznych. Możesz wyznaczyć również punkty przejazdowe.

Dzięki wyznaczonej ze współrzędnych trasie możesz w prosty sposób przygotować plik do urządzenia, który później posłuży podczas rajdu.

Poniżej link do :

Monte Carlo historique

Format pliku

Dla każdej z metod powstaje plik , zawsze o formacie jak poniżej ( plik do jazdy na regularność na odcinku testowym 1000m, składający się z 4 punktów ):

1 = 52.252767000,20.964258000,0            
2 = 52.250255000,20.964970000,427        
3 = 52.245980000,20.966560000,916
4 = 52.244196000,20.967932000,1000

 

Podczas rajdu.

Przed odcinkiem za pomocą menu wybierz plik z punktami i odległościami dane odcinka i ustaw jako aktywny. Jego nazwa pojawi się na dole ekranu. Na starcie odcinka wpisz prędkość średnią którą trzeba utrzymać na odcinku. W momencie faktycznego startu naciśnij przycisk OK lub zewnętrzny reseter, aby wystartować pracę urządzenia. ( Zalecane jest wykorzystanie przycisku wspólnego z metromierzem ).

W wersji bez GPS , na każdym punkcie stałym za pomocą przycisku odznacz przejechanie punktu stałego. W wersji z GPS praca urządzenia jest całkowicie automatyczna. Przy każdym przejechanym punkcie stałym otrzymasz na wyświetlaczu informacje o:

 • osiągniętej prędkości średniej od poprzedniego punktu
 • prędkości średniej jaką musisz utrzymywać aby na następnym punkcie być w czasie
 • dystansie do następnego punktu
 • czasie do następnego punktu uwzględniającego stratę/zysk którą uzyskałeś
 • w wersji z GPS - odległości w prostej linii od następnego punktu

W odróżnieniu od metromierza, dane wyliczane są na podstawie drogi wpisanej w plik a nie na podstawie bieżących pomiarów. Jesteś niezależny od błędów spowodowanych uślizgami, rajdowym torem jazdy różnym od toru jazdy na zapoznaniu, itp. 

Po zakończeniu odcinka tworzony jest plik z wynikami który za pomocą pendrivu możesz przenieść do PC aby zobaczyć przebiego odcinka, uzyskanę straty/zysk na punktach stałych ( na twoich punktach stałych a nie na tajnych punktach organizatora )

Wygląd pliku z wynikami

wyniki plik

Obsługa

Obsługa jest możliwa dzięki zastosowaniu 6 przyciskowej klawiatury o dużych wyraźnych przyciskach i trwale przypisanych najważniejszych funkcjach.
Dane wyświetlane sa na wyświetlaczu o rozdzielczości 240x120 pikseli. Do wyboru dwa kolory wyświetlacza.

Metromierz odporny jest na zaniki zasilania spowodowane np. koniecznością awaryjnego odłączenia prądu w pojeździe. Zmierzone wartości zostaną zapamiętane i po załączeniu zasilania pomiary będą kontynuowane od zapamiętanych wartości. Pamięć jest nieulotna. Dzięki temu nigdy nie zostaniecie na odcinku bez infomacji o przejechanej drodze oraz upływie czasu.
Metromierz posiada aluminiowa obudowa zapewnia ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. Obudowa jest odporna na przelewanie i zachlapanie. Z boku obudowy znajdują się wsporniki montażowe oraz przewody połaczeniowe zakończone złączami Superseal oraz USB.

Metromierz Rally computer multifunction posiada możliwość aktualizacji firmwaru przez złącze USB oraz pendrive. Samodzielna aktualizacja jest możliwa tylko w zakresie posiadanej funkcjonalności.