Metromierz iTrip H-101

Zapoznaj się z metromierzem do offroad — iTripcomputer H-101.

Szukasz zaawansowanego technicznie metromierza do offroad? Zależy Ci na wytrzymałości i odporności na uszkodzenia?

Metromierz H-101 to produkt dla uczestników ekstremalnych imprez rajdowych. W każdych warunkach zapewni Ci wszystko, czego potrzebujesz, aby osiągnąć najlepsze wyniki. Mierzone parametry są dopasowane do potrzeb pilota, dla którego pomiar odległości lub prędkości jest niezbędny podczas nawigacji.

Metromierz H-101 jest to metromierz samochodowy. Może być montowany w samochodach osobowych lub ciężarowych, a także w pojazdach SSV.

Jest to prawdziwy metromierz 4x4. W rajdach off road nie znajdą zastosowania delikatne urządzenia. Metromierz Terratrip, metromierz Monit nie posiadają odpowiednich funkcji i rozwiązań technicznych.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań metromierz działa niezawodnie w każdej konfiguracji. Metromierz H-101 jest metromierzem wielofunkcyjnym i wydajnym. Wykorzystywany jest głównie jako metromierz do off road. Współpracuje z dwoma czujnikami prędkości oraz systemem GPS. System GPS może odpowiadać za pomiar drogi oraz w wersji AZYMUT za trasowanie waypointów.

 

 • Zastosowanie

  Rajdy off road i baja75%
  Rajdy off road i baja75%
  Zabytki75%
  Zabytki25%
 • Kup w sklepie fabrycznycznym

iTrip H-101 profesjonalny metromierz GPS do zadań specjalnych.

 

Najważniejsze funkcje metromierza iTrip H-101:

 • precyzyjne pomiary przejechanego dystansu
 • pomiar aktualnej prędkości samochodu
 • pomiar napięcia w instalacji elektrycznej pojazdu,
 • funkcja kontroli obranego kursu oraz trasowania azymutów (opcja Trasowanie azymutów — metromierz z GPS)
 • wbudowany zegar z opcją synchronizacja z GPS (metromierz z GPS)
 • pomiar czasu i kontrola na poszczególnych punktach PKC (punkt kontroli czasu)

Funkcje pomiaru drogi — podstawowe zadanie metromierza:

 • pracuje z dwoma czujnikami o dowolnej konstrukcji
 • posiada ciągłą kontrolę pracy czujników wraz z sygnalizacją optyczną
 • praca czujników w różnych konfiguracjach w zależności od Twoich potrzeb
 • możliwość odliczania „do tyłu”

Elastyczność pomiarów:

 • trzy tryby pomiarowe:
  • dojazd — tryb do pomiarów na dojazdówkach lub na odcinkach offroad, baja
  • odcinek — tryb do pomiarów na OS (dodatkowy pomiar czasu)
  • azymut – tryb umożliwiający „jazdę na azymut” (metromierz z GPS)
 

Urządzenie możesz rozbudować o:

 • wbudowany moduł GPS – zapewnia możliwość pomiaru drogi z GPS oraz „jazdę na azymut”
 • zewnętrzny wyświetlacz kierowcy

Wytrzymałość jedna z największych zalet metromierza 4x4:

 • stalowa obudowa odporna na mocne uderzenia
 • szczelna, spawana konstrukcja o dużej stabilności
 • w środku podwójne uszczelki chroniące wnętrze metromierza przed wodą, pyłem, kurzem, błotem, piaskiem i wilgocią
 • przewody wyprowadzone przez hermetyczne przepusty
 • spełniona norma IP67

Funkcje dodatkowe:

 • trasowanie waypointów na podstawie podanego kursu oraz odległości do celu (metromierz z GPS)
 • system awaryjnego przełączania naliczania drogi z czujników na dane z GPS przy zachowaniu wcześniejszych pomiarów (metromierz z GPS)
 • możliwość pracy z zewnętrznymi przyciskami – sterowanie niektórymi funkcjami metromierza bez obsługi przycisków metromierza
 • zmiana kierunku mierzenia odległości – odliczanie drogi do tyłu w razie zabłądzenia lub cofania na trasie
 • możliwość podłączenia urządzenia Garmin jako dodatkowego wyświetlacza do metromierza (metromierz z GPS)

Szczegółowy opis metromierza iTrip H-101

Czytelna prezentacja danych na wyświetlaczach LED

W rajdach baja lub offroad istotny jest nie tylko dokładny pomiar odległości. Ważna jest odpowiednia prezentacja zmierzonych wartości. Wyświetlacz powinien zapewniać widoczność w dzień oraz w nocy. W trakcie jazdy po nierównym terenie istotnie zmniejsza się czytelność, niewielkie znaki się rozmywają.

W metromierzu 4x4 H-101 są trzy niezależne sekcje wyświetlaczy o wysokości cyfr 14 mm. Czerwonym kolor zapewnia doskonałą czytelność mierzonych parametrów. Wielu pilotów (to onie używają metromierzy 4x4) uważa, że czerwone wyświetlacze są najbardziej czytelne. Odpowiednia czerwona barwa, duża jasność oraz znaczne wymiary pozwalają na odczyty również podczas jazdy po bezdrożach. Możesz samodzielnie zdecydować o parametrach wyświetlanych w poszczególnych sekcjach wyświetlaczy. Jak przystało na prawdziwy metromierz off road, wyświetlacz zabezpieczony jest folią chroniącą przed wilgocią i zabrudzeniami.
Metromierz posiada regulacje jasności podświetlenia, która pozwala dostosować jasność ekranu metromierza do warunków zewnętrznych.
Przyciski metromierza posiadają podświetlenie, które pomaga pracować na metromierzu w nocy. Razem z wyświetlaczami reguluję się podświetlenie przycisków.

 

Odporność metromierza na czynniki zewnętrzne

Prezentowany model odznacza się wyjątkową wytrzymałością, jakiej nie zapewniają inne urządzenia, np. metromierz Terratrip lub metromierz Monit. Rajdy Off Road to środowisko, w którym „metromierze” mogą ulegać poważnym awariom. W trakcie jazdy po nieutwardzonych drogach i przy niesprzyjającej pogodzie narażasz metromierz na wielkie wyzwanie, ale na H-101 nie zrobi to żadnego wrażenia.

Odporność metromierza iTrip H-101 to zasługa dobrej jakości materiałów oraz odpowiedniej konstrukcji. Zewnętrzną obudowę wykonano ze stali, a poszczególne części zespawano – dzięki temu konstrukcja charakteryzuje się właściwą sztywnością. Szczelność zapewniają podwójne uszczelki z dwóch różnych materiałów. Nie ma mowy ani o uszkodzeniach mechanicznych, ani o przedostaniu się do wnętrza kurzu lub wody. Rajdy Off Road są pod tym względem bardzo wymagające, ale metromierz H-101 poradzi sobie bez zarzutu – nic nie zaburzy jego pracy w trakcie przejazdu.

Wbudowany w metromierz moduł GPS

Dodatkowy i niewątpliwie ogromny atut metromierza to opcja rozbudowy o moduł GPS. Biorąc pod uwagę specyfikę Off Road, rajd 4x4 potrafi być bardzo wymagający w zakresie pomiarów przejechanej drogi. Z wykorzystaniem GPS cały proces stanie się o wiele łatwiejszy i dokładniejszy.

Metromierz może posiadać wbudowany ultraszybki moduł GPS, który zwiększa funkcjonalność metromierza 4x4. Moduł GPS odpowiedzialny jest za wspomaganie pomiarów drogi lub całkowicie odpowiada za pomiary. Taka konfiguracja wyklucza konieczność stosowania czujników prędkości. Praca na podstawie wyłącznie danych z modułu GPS może być decyzją zawodnika i na etapie montażu metromierza nie montuje on czujników prędkości. Może być to również decyzja wymuszona np. awarią czujników prędkości i koniecznością dokończenia zawodów z wykorzystaniem GPS

Podczas korzystania z pomiaru za pomocą wyłącznie danych z systemu GPS nie ma potrzeby dokonywania kalibracji drogomierza.

Awaryjne przełączenie na naliczanie przejechanej drogi z GPS

Rajdy organizowane na nieutwardzonych drogach są bardziej wymagające, więc kierowca i pilot powinni być przygotowani na każdą ewentualność – włącznie z poważnymi awariami. Metromierz H-101, zaawansowany metromierz off road, ma funkcję awaryjnego przełączania naliczania drogi na dane z GPS. Bez konieczności posługiwania się menu konfiguracyjnym możesz przełączyć metromierz na naliczanie z GPS. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku awarii czujników pomiarowych. Po przełączeniu pomiary drogi będą kontynuowane od wartości, które były zmierzone do czasu awarii czujników.

Precyzyjne pomiary z czujników prędkości

Metromierz 4x4, iTrip H-101 umożliwia podłączenie 2 czujników prędkości dowolnego typu. Sygnał z czujników można wykorzystać na 3 sposoby:

 • pracuje jedno wejście z jednym czujnikiem drogi
 • pracuje jedno wejście z jednym czujnikiem drogi, do drugiego wejścia jest podłączony czujnik zapasowy, aby w przypadku awarii dokonać zmiany
 • pracują jednocześnie dwa wejścia z dwoma czujnikami. Metromierz dokonuje jednoczesnego pomiaru z dwóch czujników zamontowanych po prawej i lewej stronie pojazdu.

Pełna kontrola pracy czujników prędkości

Wszystkie metromierze iTrip posiadają system ostrzegania o awarii czujnika prędkości. Każdemu z czujników odpowiada dwukolorowa dioda LED znajdująca się na przednim panelu. Sygnalizuje ona pracę czujników oraz ich aktywność. Pojawiająca się sygnalizacja o braku sygnału prędkości (czerwony kolor diody) podczas jazdy pojazdu wskazuje:

 • na rozpoczynające się problemy z czujnikiem prędkości
 • na błędy w dopasowaniu typu czujnika prędkości do metromierza.

Kontrola czujników dokonywana jest w sposób ciągły. Nie mają takich funkcji żadne metromierze. Nie ma tego metromierz Monit , nie ma metromierz Terratrip, nie miał metromierz 4x4 Explona.

Trzy warianty rozdzielczości mierzonej odległości oraz korekty drogi długiej

Pomiary drogi krótkiej TRIP oraz drogi długiej ODO mogą być prezentowane w jednej z trzech rozdzielczości, którą wybiera zawodnik korzystający z metromierza.

 • droga TRIP: 1 m, droga ODO: 1 m
 • droga TRIP: 10 m, droga ODO: 10 m
 • droga TRIP: 10 m, droga ODO: 100 m

Rozdzielczość wskazania odległości drogi ODO ma również wpływ na wartość jej korekty.

 • droga ODO: 1 m, korekta: +/-1 m (każde naciśniecie przycisku korekty)
 • droga ODO: 10 m, korekta: +/- 10 m (każde naciśniecie przycisku korekty)
 • droga ODO: 100 m, korekta: +/- 100 m (każde naciśniecie przycisku korekty)

Zmiana kierunku naliczania przejechanej odległości

Tryb odliczania umożliwia pomiar odległości w kierunku przeciwnym, czyli odliczanie drogi do tyłu. W praktyce funkcja ta może być zastosowana np. w sytuacji pobłądzenia. Podczas powrotu do miejsca zabłądzenia włącz funkcję odliczania. Droga zmierzona przez metromierz nie będzie zawierała odległości przejechanej po błędnej trasie.
Funkcję możesz włączać za pomocą przełącznika podłączonego do jednego z przewodów wiązki oznaczonego jako: Jazda do tyłu.

Praca z zewnętrznymi przyciskami kasowania

Metromierz może pracować z zewnętrznymi przyciskami kasowania. Pracuje poprawnie również z zewnętrznym, hermetycznym pilotem. W wielu sytuacjach obsługa poprzez przycik zewnętrzny jest szybsza i zapewnia brak błędów spowodowanych przypadkowymi naciśnięciami niewłaściwych przycisków.

Pilot może być wersją z trzema przyciskami, któa pozwala: kasować drogę krótką TRIP, korygować ODO „na plus” i „na minus” o zadaną wartość. Pojedynczy przycisk kasowania umożliwia wyłącznie na kasowanie drogi krótkiej TRIP.

Praca z urządzeniem dodatkowym urządzeniem Garmin

Gdy korzystasz z funkcji trasowania waypointów, możesz wykorzystać Garmin jako dodatkowy wyświetlacza. Garmin wraz wyświetlona na mapie trasą do waypointa sprawi, że trasa będzie przejrzysta, jak nigdy dotąd.

Stabilne mocowanie metromierza 4x4

Metromierz H-101, czyli metromierz 4x4 można przymocować nieruchomo w dowolnym miejscu samochodu, ciężarówki lub auta SSV. Posiada wbudowane, aż 8 punktów mocujących z gwintem M4, które dają gwarancję, iż podczas jazdy metromierz będzie trwale przymocowany do pojazdu.

Szybka korekta drogi długiej ODO w metromierzu do offroad

Metromierz, jak przystało na metromierz 4x4, ma przydatną funkcję korekty drogi długiej ODO. W sytuacji, gdy zmierzona odległość nie zgadza się całkowicie z odległością podaną przez organizatora, możesz za pomocą przycisków strzałek dokonać szybkiej korekty. Wartość korekty następująca po każdym naciśnięciu przycisków ma związek z rozdzielczością wyświetlania i wynosi: 1 , 10 lub 100 m.
Gdy przytrzymasz wciśnięty przycisk korekta będzie powtarzana.
Możesz również dokonać pełnej korekty drogi długiej ODO wpisując jej wartość do metromierza.

Funkcja trasowania azymutów czyli „jazda na azymut”

Metromierz może być wyposażony w funkcję „jazdy na azymut”. Polega to na pilotowaniu zawodnika przez metromierz, do punktu, który jest określony w roadbook za pomocą kursu oraz odległości do celu. Metromierz do pilotowanie używa wszystkich trzech sekcji wyświetlacza, wyświetlając jednocześnie :

 • sekcja 1 - orientacyjny wskaźnik kierunku
 • sekcja 2 - odległości do celu wyrażona z dokładnością 10m
 • sekcja 3 - kursu do celu wyrażonego w stopniach, z rozdzielczością 0,1 stopnia.

Metromierz może wyświetlać drogę do celu na podłączonym urządzeniu Garmin które pracuje wtedy jako zewnętrzny wyświetlacz .
Dane do trasowania waypointów możesz wpisać przed startem do rajdu / odcinka. Możesz to zrobić za pomocą przycisków metromierza lub wgrać pendrivem plik przygotowany na komputerze.
Trasowanie waypointu przebiega w ułamku sekundy. Nie ma potrzeby zatrzymywania się ani zmniejszania prędkości podczas momentu trasowania.

Kontrola czasu i drogi od PKC do PKC

Metromierz do 4x4, H-101 ma funkcję, która umożliwia kontrolować czas od PKC do PKC. Możesz również kontrolować drogę ODO ( TOTAL ). Podczas startu z PKC wpisz czas oraz odległość do następnego PKC. Dane te masz podane na karcie drogowej i w roadbook. W trakcie trwania jednej sekcji rajdu, od PKC do PKC wielokrotnie uruchamiać tryby pomiarowe. Metromierz cały czas będzie kontrolował upływający czas oraz drogę do następnego PKC.

Synchronizacja czasu metromierza na podstawie GPS (metromierz H-101 z GPS)

W metromierz z modułem GPS wbudowana jest funkcja synchronizacji zegara. Dzięki temu rozwiązaniu czas automatycznie zsynchronizowany jest z czasem GPS.

Konfiguracja parametrów pomiarowych

Możesz dopasować metromierz H-101 do swoich preferencji. Metromierz ma funkcję, która pozwala ustawić parametry, które będą pojawiały się po uruchomieniu każdego z trybów pomiarowych.

Jak podłączyć metromierz 4x4 H-101 do samochodu?

W dziale Wsparcie udostępniamy instrukcję użytkowania oraz podłączenia metromierza. Zawiera ona opis wszystkich funkcji, schemat podłączenia metromierza, sposób montażu i wiele dodatkowych informacji.
W skrócie, aby podłączyć metromierz, należy:

 1. podłączyć do przewodu brązowego masę a do przewodów czerwony i żółty plus zasilania (od 10 V ÷ 30 V). W wersji: Metromierz z GPS, to wystarczy do działania.
 2. podłączyć do przewodu białego sygnał prędkości z czujnika. Dokonać kalibracji. Metromierz będzie działał niezależnie od GPS.

Ile kosztuje metromierz 4x4, o takich funkcjach jakie ma H-101?

Metromierz 4x4, taki jak H-101 czyli trwały, szczelny i funkcjonalny kosztuje od 1500 zł do 3000 zł, w zależności od wersji. Cenę należy przeciwstawić korzyściom:

 • metromierz jest trwały i popracuje długo
 • metromierz jest niezawodny czyli np. jego awaria nie spowoduje słabego startu w rajdzie lub wycofania z rajdu
 • jest do niego wsparcie oraz 5 lat gwarancji

Patrząc przez pryzmat korzyści, cena metromierz użytkowanego kilka lub więcej lat wydaje się niska. Mamy tutaj koszty 200 ÷ 400 zł rocznie które są pomijalne przy startach podczas sezonu. Wiemy, bo też jeździmy w rajdach.

My, jako producent, nie boimy się pytań ze strony klientów. Ideą która była nadrzędną przy konstruowaniu, jest zapewnienie użytkownikowi metromierza który „po prostu działa”. Metromierze iTrip to nie są zabawki, tylko profesjonalne narzędzia. One muszą działać. Jeśli nie działają, pomożemy znaleźć przyczynę i doprowadzić do stabilnych pomiarów w każdych warunkach.

Zastosowanie metromierza w rajdach 4x4

Samochody, „zmoty”, ciężarówki, ssv. Do motocykli proponujemy metromierz motocyklowy H-51. Do samochodów zabytkowych proponujemy i-102 lub Classic.

Konkurencja dla iTrip H-101

W zakresie metromierzy 4x4 lub inaczej metromierz do off road seria metromierzy H nie ma konkurencji. Jest produkt dedykowany do off road, do przepraw i wszelkiego „4x4” pod każdą postacią. Znamy metromierze innych firm. Metromierz Terratrip, metromierz Monit to dobre metromierze, ale niespecjalnie nadające się na metromierz 4x4. Są jeszcze wszelkie krajowe produkty sprzedawane na allegro. Nie polecamy ich stosowania.

 

 

 

 

 

plzh-TWcsenfrdehuitruesuk

aaa