Na wyświetlaczu pojawia się Err?

 • Nie wybrany współczynnik kalibracyjny metromierza lub wybrana wartość 0. Wybierz współczynnik, przeprowadź kalibrację lub wpisz znany współczynnik kalibracyjny i wybierz go. 

Metromierz ustawiony w tryb pracy tylko z GPS pokazuję Err.

 • Nie wybrany współczynnik kalibracyjny metromierza lub wybrana wartość 0. Wybierz współczynnik lub wpisz dowolny współczynnik kalibracyjny i wybierz go.

Metromierz ustawiony w tryb pracy tylko z GPS nie liczy drogi. Sygnał GPS jest ( dioda świeci na stałę ).

 • Błędna konfiguracja. W menu konfiguracyjnym powinno być IMP- OFF oraz GPS-ON .

Dlaczego metromierz źle liczy?

 • Źle zmierzona współczynnik kalibracyjny ( stała k)
 • Nie wybrany właściwy współczynnik kalibracyjny ( stała k )
 • Jeżeli jest to metromierz z GPS i bierze sygnał prędkości tylko z GPS należy zmienić położenie anteny.
 • Jeżeli dioda GPS na metromierzu miga , oznacza to brak zasięgu i urządzenie nie liczy drogi

Metromierz mierzy drogę ze stałym błędem.

 • Błędnie wybrana jednostka pomiarowa. Należy zaznaczyć w zakładce UNIT opcję METR jeżeli chcemy mierzyć w metrach lub IMP jeżeli chcemy mierzyć w milach.

Dlaczego repeter nie działa?

 • Źle podłączone przewody do komunikacji między metromierzami - sprawdzić kolory ze schematami
 • W menu konfiguracyjnym metromierza który jest repeterem nie ustawiony rodzaj pracy SLAVE
 • Nie kompatybilne (stare) oprogramowanie ( zgłosić się do serwisu w celu aktualizacji softu)
 • Uszkodzony port komunikacyjny ( skrętka zielony z żółtym- starsze metromierze oraz zielony i różowy - nowe metromierze)

Metromierz świeci ale nie reaguje na przyciski

 • Za niskie napięcie zasilania. Metromierz pracuje ale nie aktualizuje wyświetlaczy. Podnieść napięcie powyżej 11V

Metromierz świeci i piszczy.

 • Za niskie napięcie zasilania. Podnieść napięcie zasilania powyżej 11V.
 • Trwałe uszkodzenie. Odesłać do serwisu.

Dlaczego nie działa zewnętrzny reset?

 • Sprawdzić połączenia. Reset w metromierzu wywoływany jest zwarciem przewodu niebieskiego do masy.