Spis alfabetyczny.

A B C D  K   T

Droga krótka TRIP

 Droga krótka TRIP to odcinek drogi który określa odległość w metrach lub dziesiątkach metrów pomiędzy dwoma sytuacjami drogowymi opisanymi w roadbook lub itinererze.
Można powiedzieć że jest to odległość od kratki do kratki.
Droga krótka TRIP to podstawowy parametr każdego metromierza. W naszych metromierzach można ją tylko kasować. Nie można korygować jej wartość, odliczać od zadanej wartości. Jest we wszystkich metromierzach.

Droga długa ODO

Droga długa ODO to odcinek drogi który określa w metrach lub dziesiątkach metrów ( w nowych metromierzach  L-100 / H-100 / H-101 / L-51 / H-51 może być również w setkach metrów ) odległość między dwoma PKC.
Wykorzystanie drogi ODO nie jest jednak jednoznaczne i w dużej mierze zależy od preferencji pilota.
Można jechać według roadbook i jego kolumny z ODO, tj. odległością od PKC do PKC.
Można używać drogi ODO podczas odcinków dojazdowych lub prób sportowych. Wtedy jednak żeby użyć ODO należy posumować samemu odcinki TRIP i dopisać w roadbook.
Można pewnie jeszcze inaczej, dlatego droga ODO w naszych metromierzach posiada więcej funkcji:
można ją kasować
można wprowadzić szybką korektę dodając lub odejmując jej podstawową wartość za pomocą każdego kolejnego naciśnięcia przycisku ( np. korygując drogę ODO o 50 metrów, przy ustawieniu jej rozdzelczości na 10 m, muszę nacisną przycisk korekty 5 razy )
można wprowadzić pełną korektę wpisująć jej wartość za pomocą przycisków
można ustawić metromierz ( L-100 / H-100 / H-101 / L-51 / H-51 ) aby droga ODO kasowała się po trasowaniu azymutu

W metromierzach które mają możliwość pracy w trybach pomiarowych ( Rallycomputer 3, 6, 7 oraz nowy H-101 ) droga ODO nie kasuje się przy zmianie trybu. Można zatem pojechać odcinek drogi od PKC do PKC, nie kasując drogi ODO czyli tak jak w jednej z kolumn podaje każdy roadbook.

Kalibracja - możliwe rozwiązania

Parametr Multi k

W naszych metromierzach od zawsze jest możliwość wpisywania do 10 współczynników kalibracyjnych. Od kiedy w sprzedaży pojawiły się wersję z gniazdem USB i znakiem “+” w nazwie, dodatkowo w menu poprzez parametr Multi k  można włączyć lub wyłączyć pracę z wieloma współczynnikami : chcę pracować z jednym współczynnikiem [wartość OFF] lub chcę pracować z wieloma współczynnikami [wartość ON ].
Do czego tyle tych współczynników. Można je zastosować do zapisaniu w metromierzu kalibracji na różnych rodzajach opon i to jest podstawowe zastosowanie. Można dzięki podmienianiu współczynników wpływać na naliczanie drogi w metromierzu, jednocześnie nie tracąc pierwotnego współczynnika.
Najważniejsze w pracy z wieloma współczynnikami jest ich zapisanie do pamięci oraz aktywacja.
Dla przykładu: wiem że będę zaczynał rajd na oponach zimowych taką mam kalibrację wpisaną do metromierza  ( pod numerem 1 ) oraz aktywowaną. Wiem że będę jechał podczas rajdu na dwóch innych rodzajach opon: inna zimówka oraz kolec. Robię kalibrację na każdej oponie, pomiary zapisuje w pamięci metromierza pod numerami 2 oraz 3. Nie aktywuje ich bo przecież jadę na oponach którym odpowiada kalibracja z pamięci 1. Dokonam aktywacji gdy faktycznie zmienię opony - nie muszę nic mierzyć, wybieram z pamięci współczynnik kalibracyjny i jadę.
Dla innego przykładu: mam nowy metromierz lub nowy w tym pojeździe. Przeważnie metromierz ma wpisany i aktywowany współczynik o wartości 1000 imp/km, ale lub został skasowany podczas pierwszych “testów”, a jeśli nie to na pewno nie pasuje do Waszego pojadu. Mierzę więc na odcinku pomiarowym wartość współczynnika i zapisuje do pamięci np. numer 1. To nie wystarczy żeby metromierz mierzył drogę !!!. Muszę aktywować, wskazać metromierzowi że ma liczyć drogę według zmierzonego współczynnika.

Pomiar

Wartość współczynnika kalibracyjnego można zmierzyć za pomocą każdego metromierza Naszej produkcji. Możecie mierzyć dowolną metodą i na na odcinku o dowolnej długości. Najważniejsze do zapamiętania - do metromierza wpisujecie  wartość kalibracji odpowiadającą przejachaniu 1000 m. Gdy mierzycie na odcinku krótszym niż 1000 m musicie pomnożyć zmierzoną wartość tak aby odpowiadała ona przejechaniu 1000 m.
Przykład: mierzycie na 100 m, czyli : działanie 1) : zmierzony współczynnik *10 = współczynnik na 1000 m.
Przykład: Mierzycie na 79 m ( dzisiaj ja kalibrowałem samochód na takim odcinku ) , to aby uzyskać współczynnik na 1000 m : działanie 1) 1000 / 79 = 12,658 , działanie 2 ) zmierzoną wartość * 12,658 = współczynnik na 1000 m.
Gdy mierzycie na odcinku dłuższym niż 1000 m , zmierzoną wartość należy podzielić przez pełne kilometry.
Przykład: Mierzycie na 7450 m , czyli : działanie 1 ) : zmierzona wartość / 7,45 = współczynnik na 1000 m

Trasowanie waypointa. Nazwy popularne ( trasowanie azymutów, jazda na azymut ).

Trasowanie waypointa polega na wyznaczeniu pozycji punktu, który znajduje się od Nas w określonej odległości oraz w określonym kierunku. Kierunek ten określa azymut , którego należałoby się trzymać aby trafić w ten punkt a odległość oznacza w jakiej odległości od Nas ten punkt się znajduje.

Gdy sytuacja drogowa w roadbook opisana jest zestawem danych: azymut + odległość, oznacza to dla zawodnika, że z miejsca w którym jest, musi poruszać się określonym azymutem na określoną odległość. ( Uwaga. Zawodnik w momencie trasowania waypointa musi znajdować się w miejscu które dla trasowania przewiduje roadbook ) .

Jazda w prostej linii według azymutu możliwa jest ( może ) tylko na pustyni, a w naszych warunkach jest niemożliwa.

Z pomocą przychodzą wtedy urządzenia Garmin, urządzenia Trasek ALDC lub nasze urządzenia Azymut czy też metromierze z funkcją AZYMUT.
W nich to na podstawie azymutu oraz odległości dochodzi do wytrasowania waypointa określającego miejsce w którym powinniśmy się znaleźć.
Wyznaczenie waypointa jako punktu końcowego pozwala poruszać się niekoniecznie w linii prostej, a również przejezdnymi dla pojazdu, prowadzącymi do celu drogami według wskazania urządzenia.